יום ה' 19/3/20

יש לבחור 3 סדנאות, אחת מכל מושב סדנאות במהלך היום:

מושב ראשון: 10:00-12:00

 

שיקום אדהזיבי במשנן הקדמי - אינדיקציות ועקרונות מנחים

ד"ר גלית טלמור

הרצאה

אולם NAKAMA

10:00-12:00

משחזור אסתטי בודד ועד לשינוי החיוך כולו - חיקוי האסתטיקה הטבעית דורש מרופא השיניים מגוון כלים מתקדמים: אנליזה של החיוך ומאפייני המשנן של המתרפא, התחשבות בגורמים המכתיבים יצירת שחזור אידיאלי, בהתאם לאפשרויות אשר החומרים והכלים הקיימים מתווים בפנינו, יישום כללי רפואת השיניים האדהזיבית, ומאפייני המשנן המכתיבים לנו גוון, שקיפות, משטחי מגע ומורפולוגיה.
בהרצאה יתוארו אפשרויות הטיפול השונות בשיקום המשנן הקדמי במקרים מאתגרים אסתטית. יידונו השיקולים בבחירת טיפול מבוסס גישה זעיר-פולשנית, יתרונותיו ומיגבלותיו. 
Galit Talmor IDS.jpg

עדכונים במכשור הרוטטורי של תעלות שורש

ד"ר ג'ו בן יצחק

סדנה מעשית

אולם KAIZEN

10:00-12:00

פיתוחים טכנולוגיים במכשור רוטטורי לביצוע טיפולי שורש - כולל שימוש בסגסוגות חדשות וטיפולים חדשניים בחום בתהליך הייצור - הביאו לשיפור בתוצאות ההכנה המכאנית של תעלות השורש. שיפורים אלו מתבטאים הן בהיבטי רמת הניקוי המכאני, הן ברמת גמישות המכשור והן ברמת בטיחות השימוש במכשור.
בסדנה זו נדון בהשפעת השינויים בטכנולוגיה הרוטטורית על אופן העבודה עם המכשור האנדודונטי החדשני, ונתרגל את היישום המעשי של מכשור זה על שיניים עקורות.
Joe Ben Itzhak IDS.jpg

הטיפול השיקומי המשולב

פרופ' עמי שמידט

הרצאה

אולם SEMUI

10:00-12:00

הטיפול השיקומי המשולב דורש התייחסות מולטי-דיסציפלינרית, המבוססת על התמודדות עם שתי המחלות הדנטליות העיקריות - עששת ומחלת חניכיים. התמודדות זו מבוססת על רבדים שונים של טיפול - הקניית הרגלים נכונים למתרפאים כבסיס, ומעבר לכך, עם העלייה במורכבות הטיפול, הצורך בשילוב תחומי מומחיות שונים (אנדו, פריו, אורתו, רפ' הפה, כירורגיה) כדי לתת מענה לפתולוגיות השונות. 
הרצאה זו תציג את האספקטים השונים של הטיפול המשולב, כולל במצבי טראומה דנטלית, תוך דגש על שימור שיניים וחומר שן כאחד.
עמי שמידט_edited.jpg

כיצד להיפטר מפציינטים? סדנה על הטעויות בסגירת תכנית טיפול

גב' דליה סרויה

סדנה מעשית

קומה 10

10:00-12:00

ההיבטים העסקיים והמכירתיים בניהול מרפאת השיניים הם לכאורה שוליים להיבטים הקליניים - אך בפועל הם יכולים לקבוע את ההצלחה או הכישלון של פעולת מרפאת השיניים וכתוצאה מכך גם את יכולתו של רופא השיניים להעניק טיפול מיטבי למתרפאיו.
סדנה זו תעלה לדיון את הטעויות הקריטיות הנפוצות בתהליך סגירת תכנית הטיפול מול המתרפא, שעשויות להרוס את תהליך המכירה ולדחוק את המתרפא לחפש חלופות טיפוליות במרפאות אחרות. נדון בדרכים המבטיחות סגירת תכנית טיפול מיד לאחר הבדיקה, איזה מידע חשוב לתת למתרפא במעמד זה ומאילו היבטים יש להמנע.
Dalia Sruya.jpg

מורה נבוכים לתפירות כירורגיות

ד"ר קרן יודוביץ'

סדנה מעשית

קומה 9

12:30-14:30

​תפרים הם חלק אינטגרלי מהטיפול הכירורגי בחלל הפה. עם זאת, ביצועם דורש הן שיקול דעת קליני - בהיבטים של אופן ביצוע החתך הכירורגי, החלטה על סוג התפר, חומר התפירה, מספר התפרים ועוד - וכמו כן מיומנות מנואלית.
איזה תפר נבחר במטופל על סיכון לדמם? איזה תפר נבחר באזור מזוהם? סדנה מעשית זו תסקור את ההיבטים השונים של תפרים במהלך טיפול כירורגי בחלל הפה, ותכלול הדגמה מעשית של ביצוע תפרים על ראש כבש ותרגול מעשי של המשתתפים על מודלים מתקדמים.
Keren Yudovich - IDS.jpg

טכניקות לפישוט יצירת שחזורים מרוכבים קדמיים

Dr. Serhat Koken

סדנה מעשית

מרכז קליני קומה 5

10:00-12:00

בנייה ועיצוב של שחזורים מרוכבים ישירים במשנן הקדמי הם אתגרים אסתטיים ואדהזיביים שאינם פשוטים - בהיבטים של התאמה לשיניים הסמוכות, יצירת מאפיינים טבעיים של שקיפות וגוון, קבלת טקסטורה טבעית של פני שטח השן, ועוד.
בסדנה מעשית זו נלמד על טכניקה חדשנית להתאמת גוונים בביצוע שחזורים מרוכבים קדמיים, בבנייה רב-שכבתית המפשטת את התהליך האסתטי והופכת אותו לקל-לחיזוי, ונתרגל את ביצועם על מודלים מתקדמים במעבדת פנטום.
Serhat Koken.jpg

קליק על תמונת

המרצה לפרטים

מושב שני: 12:30-14:30

 

שיקום אדהזיבי במשנן הקדמי - אינדיקציות ועקרונות מנחים

ד"ר גלית טלמור

הרצאה

אולם NAKAMA

12:30-14:30

משחזור אסתטי בודד ועד לשינוי החיוך כולו - חיקוי האסתטיקה הטבעית דורש מרופא השיניים מגוון כלים מתקדמים: אנליזה של החיוך ומאפייני המשנן של המתרפא, התחשבות בגורמים המכתיבים יצירת שחזור אידיאלי, בהתאם לאפשרויות אשר החומרים והכלים הקיימים מתווים בפנינו, יישום כללי רפואת השיניים האדהזיבית, ומאפייני המשנן המכתיבים לנו גוון, שקיפות, משטחי מגע ומורפולוגיה.
בהרצאה יתוארו אפשרויות הטיפול השונות בשיקום המשנן הקדמי במקרים מאתגרים אסתטית. יידונו השיקולים בבחירת טיפול מבוסס גישה זעיר-פולשנית, יתרונותיו ומיגבלותיו. 
Galit Talmor IDS.jpg

פתרונות לאיטום תלת-ממדי של תעלות השורש

ד"ר ג'ו בן יצחק

סדנה מעשית

אולם KAIZEN

12:30-14:30

איטום תלת-ממדי של תעלות השורש הוא הכרחי להצלחה ארוכת-טווח של הטיפול האנדודונטי, אך גם אתגר, בייחוד בעידן של הכנה זעיר-פולשנית המשמרת את המבנה הבלתי-סדיר של תעלות השורש.
סדנה זו תדון במגוון הפתרונות לאיטום תעלות השורש - כולל דחיסה לטרלית, דחיסה חמה ורטיקלית, הזרמת גוטה-פרקה מותכת ועוד.
הסדנה כוללת תרגול מעשי של שילוב טכניקות לאיטום תעלות השורש.
Joe Ben Itzhak IDS.jpg

שחזורים אחוריים בעידן שלאחר האמלגם

ד"ר רולי ברקוביץ'

סדנה מעשית

אולם SEMUI

12:30-14:30

מהפכת האדהזיה הדנטלית היא הבסיס לרפואת השיניים המודרנית, וממשיכה להתעדכן ולהתפתח. סדנה מעשית זו תסקור את עקרונות האדהזיה, ותסייע להבין את אופן הכנת חומר השן, חומר השחזור, חומרי ההדבקה והשילוב בין כלל הגורמים הללו - כדי להשיג שיקום המחזיק מעמד לאורך זמן. הסדנה כוללת תרגול מעשי תחת הדרכה.
רולי ברקוביץ.jpg

כיצד להיפטר מפציינטים? סדנה על הטעויות בסגירת תכנית טיפול

גב' דליה סרויה

סדנה

קומה 10

12:30-14:30

ההיבטים העסקיים והמכירתיים בניהול מרפאת השיניים הם לכאורה שוליים להיבטים הקליניים - אך בפועל הם יכולים לקבוע את ההצלחה או הכישלון של פעולת מרפאת השיניים וכתוצאה מכך גם את יכולתו של רופא השיניים להעניק טיפול מיטבי למתרפאיו.
סדנה זו תעלה לדיון את הטעויות הקריטיות הנפוצות בתהליך סגירת תכנית הטיפול מול המתרפא, שעשויות להרוס את תהליך המכירה ולדחוק את המתרפא לחפש חלופות טיפוליות במרפאות אחרות. נדון בדרכים המבטיחות סגירת תכנית טיפול מיד לאחר הבדיקה, איזה מידע חשוב לתת למתרפא במעמד זה ומאילו היבטים יש להמנע.
Dalia Sruya.jpg

מורה נבוכים לתפירות כירורגיות

ד"ר קרן יודוביץ'

סדנה מעשית

קומה 9

12:30-14:30

​תפרים הם חלק אינטגרלי מהטיפול הכירורגי בחלל הפה. עם זאת, ביצועם דורש הן שיקול דעת קליני - בהיבטים של אופן ביצוע החתך הכירורגי, החלטה על סוג התפר, חומר התפירה, מספר התפרים ועוד - וכמו כן מיומנות מנואלית.
איזה תפר נבחר במטופל על סיכון לדמם? איזה תפר נבחר באזור מזוהם? סדנה מעשית זו תסקור את ההיבטים השונים של תפרים במהלך טיפול כירורגי בחלל הפה, ותכלול הדגמה מעשית של ביצוע תפרים על ראש כבש ותרגול מעשי של המשתתפים על מודלים מתקדמים.
Keren Yudovich - IDS.jpg

טכניקות לפישוט יצירת שחזורים מרוכבים קדמיים

Dr. Serhat Koken

סדנה מעשית

מרכז קליני קומה 5

12:30-14:30

בנייה ועיצוב של שחזורים מרוכבים ישירים במשנן הקדמי הם אתגרים אסתטיים ואדהזיביים שאינם פשוטים - בהיבטים של התאמה לשיניים הסמוכות, יצירת מאפיינים טבעיים של שקיפות וגוון, קבלת טקסטורה טבעית של פני שטח השן, ועוד.
בסדנה מעשית זו נלמד על טכניקה חדשנית להתאמת גוונים בביצוע שחזורים מרוכבים קדמיים, בבנייה רב-שכבתית המפשטת את התהליך האסתטי והופכת אותו לקל-לחיזוי, ונתרגל את ביצועם על מודלים מתקדמים במעבדת פנטום.
Serhat Koken.jpg

מושב שלישי: 15:00-17:00

 

MIH - המגפה העולמית

ד"ר רולי ברקוביץ'

הרצאה

אולם NAKAMA

15:00-17:00

MIH - או Molar Incisor Hypomineralization - היא תופעה עולמית הולכת ומתרחבת, אשר כיום משפיעה על אחד מכל שבעה ילדים.
ב-MIH, תופעה המופיעה בשיניים עם בקיעתן, הזגוגית של הטוחנות הראשונות, ולעתים גם של החותכות המרכזיות, עוברת שינויים מבניים ברמות חומרה שונות - החל מצביעה צהבהבה או חלבית ועד להתפוררות האמייל וחשיפת הדנטין.
הרצאה זו תדון ב-MIH, התסמינים ודרכי האבחנה שלה, האטיולוגיה והסיבות האפשריות לתופעה, וכמו כן בדרכי הטיפול, בחלוקה לפי חומרת התופעה.
רולי ברקוביץ.jpg

עדכונים במכשור הרוטטורי של תעלות שורש

ד"ר ג'ו בן יצחק

סדנה מעשית

אולם KAIZEN

15:00-17:00

פיתוחים טכנולוגיים במכשור רוטטורי לביצוע טיפולי שורש - כולל שימוש בסגסוגות חדשות וטיפולים חדשניים בחום בתהליך הייצור - הביאו לשיפור בתוצאות ההכנה המכאנית של תעלות השורש. שיפורים אלו מתבטאים הן בהיבטי רמת הניקוי המכאני, הן ברמת גמישות המכשור והן ברמת בטיחות השימוש במכשור.
בסדנה זו נדון בהשפעת השינויים בטכנולוגיה הרוטטורית על אופן העבודה עם המכשור האנדודונטי החדשני, ונתרגל את היישום המעשי של מכשור זה על שיניים עקורות.
Joe Ben Itzhak IDS.jpg

טיפול שמרני ואפקטיבי באמצעות סילון אבקה אקטיבית

ד"ר סטפן שאולוב

סדנה מעשית

אולם SEMUI

15:00-17:00

טיפול זעיר-פולשני חדשני בסילון אבקה אקטיבית (air abrasion) מאפשר לא רק הסרת כתמים, אלא גם הכנת חללים משמרים, סילוק שחזורים ישנים ודבקים אורתודונטיים, הקטנת רגישות צווארית, טיפול בפרי-אימפלנטיטיס, הסרת אבנית ורובד תת-חניכי ואף שיפור חוזק הקישור בשחזורים בלתי-ישירים ובסמכים אורתודונטיים.
טכניקה זו מייצגת גישה חדשנית ברפואת שיניים, לטיפול אפקטיבי בתחומים שבעבר בוצעו בכלים מסורבלים, פולשניים ובעלי פוטנציאל נזק. השילוב של הטכניקה עם אבקה אקטיבית (Novamin) מאפשר לבצע פעולות שבעבר לא התאפשרו בטכניקה זו.
סדנה זו כוללת התנסות מעשית באמצעות מכשור מתקדם לטיפול ב-air abrasion.
Stefan Shaulov IDS.jpg

חידושים ועדכונים באלחוש מקומי דנטלי

פרופ' אליעזר קאופמן

הרצאה + הדגמה

קומה 10

15:00-17:00

אלחוש מקומי א-טראומטי הוא אתגר מעשי גם לרופאי שיניים ותיקים. האלחוש הדנטלי הוא אחד מגורמי החרדה המרכזיים אצל מתרפאים, בשל האיום הפסיכולוגי שהוא גורם, כמו גם השכיחות של כאב הנגרם כתוצאה מהאלחוש, בייחוד במקרים מאתגרים כמו אלחוש פלטינלי או אינטרה-ליגמנטרי.
פרופ' קאופמן, לשעבר ראש המחלקה לרפואת הפה באוניברסיטה העברית, ידון בטכניקות וטכנולוגיות יישומיות חדשניות המאפשרות ביצוע של אלחוש מבוקר-מחשב, שהוכח מחקרית כיעיל. הסדנה תכלול תרגול מעשי של אלחוש מבוקר-מחשב על מודלים מתקדמים.
Eliezer Kofmann.jpg

הטיפול השיקומי המשולב

פרופ' עמי שמידט

הרצאה

קומה 9

15:00-17:00

הטיפול השיקומי המשולב דורש התייחסות מולטי-דיסציפלינרית, המבוססת על התמודדות עם שתי המחלות הדנטליות העיקריות - עששת ומחלת חניכיים. התמודדות זו מבוססת על רבדים שונים של טיפול - הקניית הרגלים נכונים למתרפאים כבסיס, ומעבר לכך, עם העלייה במורכבות הטיפול, הצורך בשילוב תחומי מומחיות שונים (אנדו, פריו, אורתו, רפ' הפה, כירורגיה) כדי לתת מענה לפתולוגיות השונות. 
הרצאה זו תציג את האספקטים השונים של הטיפול המשולב, כולל במצבי טראומה דנטלית, תוך דגש על שימור שיניים וחומר שן כאחד.
עמי שמידט_edited.jpg

טכניקות לפישוט יצירת שחזורים מרוכבים קדמיים

Dr. Serhat Koken

סדנה מעשית

מרכז קליני קומה 5

15:00-17:00

בנייה ועיצוב של שחזורים מרוכבים ישירים במשנן הקדמי הם אתגרים אסתטיים ואדהזיביים שאינם פשוטים - בהיבטים של התאמה לשיניים הסמוכות, יצירת מאפיינים טבעיים של שקיפות וגוון, קבלת טקסטורה טבעית של פני שטח השן, ועוד.
בסדנה מעשית זו נלמד על טכניקה חדשנית להתאמת גוונים בביצוע שחזורים מרוכבים קדמיים, בבנייה רב-שכבתית המפשטת את התהליך האסתטי והופכת אותו לקל-לחיזוי, ונתרגל את ביצועם על מודלים מתקדמים במעבדת פנטום.
Serhat Koken.jpg